بایگانی ارديبهشت ۱۳۹۸ :: موسسه رکاب زنان سبز تبریز

گسترش فرهنگ صحیح دوچرخه سواری، حمایت از محیط زیست و ارتقا سلامت عمومی

۴ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۸ ثبت شده است

اهمیت کلاه ایمنی و راههای نگه داری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
موسسه رکاب زنان سبز تبریز

لذت دوچرخه سواری در یک روز بارانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
موسسه رکاب زنان سبز تبریز

همایش دوچرخه سواری

همایش دوچرخه سواری با مشارکت دانشکده نبی اکرم ورکاب زنان سبزتبریزبا اهدا جوایز

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
موسسه رکاب زنان سبز تبریز

سه شنبه های بدون خودرو-رکاب زنان سبز تبریز

مشارکت موسسه مردم نهاد رکاب زنان سبز تبریز با سایر گروههای دوچرخه سواری و حضور پر شور مردم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
موسسه رکاب زنان سبز تبریز