زمانی که به کلاهتان در یک تصادف ضربه واردشدباید آن را تعویض کنیداگرهمه چیزخوب به نظربرسدوهیچ آسیبی روی کلاه مشاهده نشودباید برای حفظ ایمنی خودکلاه را تعویض کنید.

عموما توصیه میشود که کلاه را بعد از گذشت ۵ سال استفاده تعویض کنید. آلودگی، نور خورشید و وزش باد در دراز مدت باعث کاهش کارایی کلاه می شوند و باید بعد از مدت زمان مشخصی تعویض گردد.

از حلالهای شیمیایی برای تمیز کردن کلاه استفاده نکنید. سازندگان کلاه های ایمنی توصیه می کنند برای تمیز کردن کلاه خود از پارچه های نرم یا اسفنج به همراه آب وصابون استفاده کنید.

کلاه را در مکانهایی مانند انباری، پارکینگ، صندوق ماشین و سایر جاهایی که گرما میتواند در آنجا متراکم شود نگهداری نکنید،گرمای بیش از حد می تواند سبب تشکیل حباب هایی در فوم یا سایر قطعات کلاه گردد. از کلاهی که در اثر گرما آسیب دیده است استفاده نکنید.