مسیر آفرود

گزارش برنامه شماره 39 مورخه 1399/03/16 جانقور-شادآباد مشایخ (مسیر آفرود)
الف) طبق برنامه زمان بندی اعلامی قبلی، راس ساعت 07:30 از درب اصلی دانشگاه به سمت هتل مرمر حرکت کرده و بعد از ملحق شدن تعدادی از همرکابان به سمت باسمنج حرکت کردیم.
ب) مسیر آفرود بلافاصله بعد از بدو خروج از روستای جانقور آغاز شد و قریب 16 کیلومتر بین روستاهای زرنق، شادباد علیا، چاوان و شادباد مشایخ رکاب زده شد.
ج) برنامه راس ساعت 12:00 در شاهگلی خاتمه یافت. لازم به ذکر است برنامه به لحاظ همگونی همرکابان گرامی و آمادگی جسمانی مناسب ایشان حدود 1.5 ساعت زودتر از زمان تخمینی (ETA 13:30) بدون هیچ گونه حادثه ای به پایان رسید.

با تشکر از کمیته فنی برای پیشنهاد این مسیر، فیلم ماهواره ای از مسر در ادامه مطلب تقدیم می گردد.

لینک مشاهده فیلم ماهواره ای مسیر که با استفاده از نرم افزار Relive تهیه شده است.

تشکر ویژه از آقای مهندس تقی پور بابت تهیه و ارسال فیلم

تصویر پروفایل مسیر و ارتفاع :

شیب مسیر