مسیر آفرود

گزارش برنامه شماره 39 مورخه 1399/03/16 جانقور-شادآباد مشایخ (مسیر آفرود)
الف) طبق برنامه زمان بندی اعلامی قبلی، راس ساعت 07:30 از درب اصلی دانشگاه به سمت هتل مرمر حرکت کرده و بعد از ملحق شدن تعدادی از همرکابان به سمت باسمنج حرکت کردیم.
ب) مسیر آفرود بلافاصله بعد از بدو خروج از روستای جانقور آغاز شد و قریب 16 کیلومتر بین روستاهای زرنق، شادباد علیا، چاوان و شادباد مشایخ رکاب زده شد.
ج) برنامه راس ساعت 12:00 در شاهگلی خاتمه یافت. لازم به ذکر است برنامه به لحاظ همگونی همرکابان گرامی و آمادگی جسمانی مناسب ایشان حدود 1.5 ساعت زودتر از زمان تخمینی (ETA 13:30) بدون هیچ گونه حادثه ای به پایان رسید.

با تشکر از کمیته فنی برای پیشنهاد این مسیر، فیلم ماهواره ای از مسر در ادامه مطلب تقدیم می گردد.