روز جهانی دوچرخه

و خدا حال هیچ قومی را دگرگون نمی کند مگر اینکه خوشان بخواهند...  ما می خواهیم در کمتر کردن آلودگی و بخران ترافیک تغییر کنیم...

روز جهانی دوچرخه، سوم ژوئن مصادف با 13خرداد 97 در کنار سایر اقشار مردم و اعضای محترم باشگاههای سهند و اولدوز جمع شدیم تا به مناسبت این روز، در کنار فرهنگ سازی دوچرخه سواری از مسئولان و تصمیم گیرندگان محترم شهر تبریز بخواهیم مسیرهای امن و به هم پیوسته دوچرخه بیشتری احداث نمایند تا تعداد بیشتری از شهروندان به استفاده از دوچرخه در ترددها ترغیب شوند. آقای دکتر نیکوخصلت، ریاست محترم کمیسیون محیط زیست و توسعه پایدار شورای شهر تبریز نیز با ما مسیر میدان ساعت-آبرسان-ارتش-محوطه عمارت میدان ساعت هم رکاب شدند. 

در این گردهم آیی بیانیه ای نیز در محوطه زیبای عمارت شورای شهر تبریز قرائت شد که پس از آن و امضای شرکت کنندگان برای پیگیری های بعدی تقدیم آقای نیکوخصلت شد.

برای مشاهده این بیانیه و خلاصه ای از تصاویر به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.

روزجهانی دوچرخه سواری

عکس: آقای علی غنی زاده

بیانیه دوچرخه سواران برگ1

بیانیه جمعی از دوچرخه سواران، برگ نخست

بیانیه دوچرخه سواران برگ2

بیانیه جمعی از دوچرخه سواران، برگ 2: ادامه امضا شرکت کنندگان

گردهم آیی دوچرخه سواران

باشگاه سهند، باشگاه اولدوز و جمعی از علاقمندان دوچرخه سواری

محوطه زیبای عمارت شورای شهر.

عکس: محمد ناجی

قرائت بیانیه

قرائت بیانیه جمعی از دوچرخه سواران در موحطه شورای شهر

عکس: علی غنی زاده