رکاب زنان سبز تبریز

لطفا برای ملاحظه جدول زمان بندی برنامه ها به ادامه مطلب مراجعه نمائید.

برنامه ها بترتیب از سطح A,B,C,D (شرایط سخت به راحت) بوده و کسانیکه در برنامه سطح پایین شرکت نکرده اند نمیتوانند در برنامه دو سطح بالاتر شرکت کنند.

تقدم و تاخر زمان اجرای برنامه ها با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه، تعیین خواهد شد.

ردیف نام برنامه تاریخ اجراء هماهنگ کننده برنامه  سطح برنامه توضیحات
1 آبرسان – همای رحمت 97/01/10   B صرف صبحانه در مرکز همای رحمت، و اهدای هدیه های اعضای محترم به بچه های همای رحمت
2 آبرسان – تفرجگاه الغدیر 97/01/17   A مسیر کوتاه دوچرخه سواری، هوازی
3 نصف راه – حلی 97/01/24   B تمرین با مسیر کوتاه ، هوازی
4 پلدشت به جلفا 97/01/30,31   B یک شب مانی و اقامت در تفرجگاه ساحلی ارس ، بازدید از کلیسای مریم مقدس و سنت استپانوس
5 آبرسان- روستای زینجناب 97/02/07   C تمرین با مسیر متوسط، تمرین هوازی و عضله سازی
6 دریاچه وان ترکیه                                          97/02/10-13   B سه شب اقامت و دو روز رکابزنی کنار دریاچه وان
7 سرا ب سفید بروجرد و دریاجه گهر 97/02/20,21   C دوشب مانی، مسیر طولانی، تمرین هوازی وعضله سازی
8 آبرسان – قوری گل 97/02/28   B  مسیر متوسط ، هوازی
9 خلخال – شاندرمن 97/03/3,4   C یک شب مانی، مسیر طولانی، تمرین هوازی وعضله سازی
10 آبرسان– پارک جنگلی عباس میرزا 97/03/11   A فرهنگ سازی با مسیر کوتاه ، هوازی
11 نصف راه – سد امند 97/03/18   A تمرین با مسیر کوتاه ، هوازی
12 دیلمان– آبشار لونک– سیاهگل 97/03/25-26   C یک شب مانی، مسیر متوسط ، تمرین هوازی وعضله سازی
13 بستان آباد– دره بایندور سهند– مراغه 97/03/31   97/04/01   D یک شب مانی، مسیر طولانی، تمرین هوازی وعضله سازی
14 زنوز– دارانداش– آسیاب خرابه 97/04/7,8   C مسیر متوسط عضله سازی
15 قوش گلی 97/04/15   C یک شب مانی، مسیر متوسط، تمرین هوازی وعضله سازی
16 همایش دور دریاچه ارومیه 97/04/19-22   C سه شب مانی، مسیر طولانی، تمرین هوازی وعضله سازی
17 آبشار ویسادار 97/04/28,29   D مسیر طولانی، تمرین هوازی وعضله سازی
18 چیگچلی - اوشتیبین 97/05/05   D مسیر ماجراجویی
19 خلخال– اسالم 97/05/11,12   C یک شب مانی، مسیر طولانی، تمرین هوازی وعضله سازی
20 ایروان – تفلیس– باتومی– ترابوزان 97/05/19-26   C هشت شب مانی، مسیر طولانی، تمرین هوازی وعضله سازی
21 نصف راه – قم تپه 97/05/26   B مسیر متوسط هوازی
22 دریاچه ولشت– جنگلهای سینوا– چالوس 97/06/01,2   C یک شب مانی، مسیر طولانی، تمرین هوازی وعضله سازی
23 ارشدچمن– مراغه 97/06/16   C مسیر متوسط، تمرین وعضله سازی
24 دریاچه نئور– سوباتان– تالش 97/06/22-23   C مسیر طولانی، تمرین هوازی وعضله سازی